Menu

Persondatapolitik

Persondatapolitik på Boldklubben Enghavens hjemmeside

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet på boldklubbenenghaven.dk.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. medlemsnummer, navn, adresse, postnummer, by og telefon.
Boldklubben Enghaven indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
•    Tilmelding til nyhedsmail

Bk-enghaven.dk hjemmeside
Når du bruger boldklubbenenghaven.dk´s hjemmeside bliver visse oplysninger logget automatisk.
Vi bruger cookies både sessionscookies (bruges kun indtil du lukker din browser) eller resistente cookies (bruges indtil du eller din browser sletter dem).
Vi bruger udelukkende cookies for at kunne forbedre din navigation på vores hjemmeside – brug af menu og styring af hvor på hjemmesiden du er.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på boldklubbenenghaven.dk er
Boldklubben Enghaven,
H. P. Simonsens Alle 171, 5250 Odense SV -
cvr. 34653291.

Behanddlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse,  indhenter vi for at kunne levere nyhedsmail.
Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre fremsendelse af nyhedsmail, vil du desværre ikke have mulighed for at modtage nyhedsmail via vores hjemmeside.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Boldklubbenenghaven.dk er baseret i Danmark og vi har vores hjemmeside hostet gennem DBU, som fungerer som vores databehandler og vores nyhedsbreve udsendes af DBU.   

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.
Du har ret til at anmode os om følgende:
•    At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
•    At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse formand@bk-enghaven.dk

Tilsyn og klagemuligheder
Vores tjeneste er underlagt Persondatalovens – og fra maj 2018 Databeskyttelseslovens og Data-beskyttelsesforordningens -  bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.
Lovgivningen administreres af Datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af eller ved anden interaktion med americanwine.dk, kan du klage til Datatilsynet over den anlagte praksis.
Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 3319 3200
 

Boldklubben Enghaven,  H. P. Simonsens Alle 171, 5250 Odense SV · Telefon 40 31 42 48 ·